ISOCRONA

Localizacións rurais

I S O C R O N A é unha aplicación que localiza todas e cada unha das vivendas do rural, agrupándoas por barrios, parroquias e concellos.

Apoio de emerxencia

Tamén facilita a ruta máis rápida e viable para que cada equipo de emerxencias poida chegar a cada vivenda xeolocalizada.

ISOCRONA

Localizaciones en el rural

I S O C R O N A es una aplicación que geolocaliza todas y cada una de las casas de la zona rural agrupándolas por barrios, parroquias y ayuntamientos.

Soporte a emergencias

Además facilita la ruta más rápida y viable para que cada equipo de emergencias pueda llegar a cada casa geolocalizada.

ISOCRONA

Localizacións rurais

I S O C R O N A é unha aplicación que xeolocaliza todas e cada unha das vivendas do rural, agrupándoas por barrios, parroquias e concellos.

Apoio de emerxencia

Tamén facilita a ruta máis rápida e viable para que cada equipo de emerxencias poida chegar a cada vivenda xeolocalizada.

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTOS